Kamil Barański

strona oficjalna
FacebookInstagramYouTubeSoundcloud

Auto damp (Korg style) dla Kontakta


{*

Auto damp (Korg Trident or Mono/Poly style)
v. 0.2b (2017-04-19)
by Kamil Baranski
http://kamilbaranski.com/
open source, public domain

(The script was checked to work with Kontakt 5.6.5.)

*}

on init
 make_perfview
 set_ui_height(1)

 declare $grp1_idx := 0
 declare $grp2_idx := 1
 declare $vol_env_idx
 $vol_env_idx := find_mod($grp2_idx,"VOL_ENV")

 declare ui_knob $releasetime (0,1000,1)
 declare $defaultreleasetime
 $defaultreleasetime := _get_engine_par($ENGINE_PAR_RELEASE, $grp1_idx, $vol_env_idx, -1)/1000
 $releasetime := $defaultreleasetime
 set_text ($releasetime,"Release time")
 make_persistent($releasetime)

 declare ui_switch $autodamp
 $autodamp := 0
 set_text ($autodamp,"Auto damp off")
 make_persistent($autodamp)

 declare ui_knob $dampknob (0,4000,1)
 $dampknob := 1
 set_text ($dampknob,"Damp time")
 make_persistent($dampknob)

 declare ui_button $default
 set_text($default,"Set to defaults")
end on

function set_autodamptext
 if ($autodamp=1)
  set_text($autodamp,"Auto damp on")
 else
  set_text($autodamp,"Auto damp off")
 end if
end function

function set_releasetime
 _set_engine_par ($ENGINE_PAR_RELEASE, $releasetime*1000, $grp1_idx, $vol_env_idx, -1)
 _set_engine_par ($ENGINE_PAR_RELEASE, $releasetime*1000, $grp2_idx, $vol_env_idx, -1)
end function

on persistence_changed
 call set_autodamptext
 call set_releasetime
end on

on ui_control($autodamp)
 call set_autodamptext
end on

on ui_control($default)
 $dampknob := 100
 $releasetime := $defaultreleasetime
 $autodamp := 1
 call set_autodamptext
 call set_releasetime
 $default := 0
end on

on ui_control($releasetime)
 call set_releasetime
end on

on note
 {* shortening the release *}
 if ($autodamp = 1)
  fade_out(by_marks($MARK_1),$dampknob*1000,1)
 end if 
end on

on release
 set_event_mark($EVENT_ID,$MARK_1)
end on

< ...powrót do listy artykułów

(c) 2005-2021 Kamil Barański Wszelkie prawa zastrzeżone